Casare instalatie stins


Casarea sau dezafectarea instalatiei pentru stingerea incendiilor apare ca si cerinta in momentul in care un beneficiar care are in administrare o astfel de instalatie constata fie ca instalatia sau anumite componente au depasit durata de viata, fie se fac anumite modificari asupra incintei protejate, modificari ce fac inutila instalatia. Agentii de stingere pentru camere server, arhive, tablouri electrice, hote bucatarie, e.t.c., sunt agenti speciali care impun conditii speciale de stocare. 

Casare instalatie stins

Dezafectare


Datorita modului special in care sunt depozitati agentii de stingere, interventia asupra instalatiei, chiar si pentru dezafectare sau casare, trebuie sa fie facuta de persoane autorizate care au experienta. Toate operatiile de interventie asupra instalatiei si componentelor acesteia, se fac cu respectarea normelor de securitate in munca. Fiecare agent de stingere are proprietatile lui de stocare. 

 

Agentii de stingere cu gaze inerte (IG-541, IG-100, IG-55, IG-01, dioxidul de carbon, FK-5-1-12) sunt depozitati la presiuni de 200 sau 300 bar. Pentru operatia de casare, recipientii incarcati cu acest tip de agent, trebuie transportati cu respectarea legislatiei in vigoare privind marfurile periculoase, gazul continut trebuie descarcat in mediu asistat apoi buteliile pot fi casate. Nu este recomandata depozitarea buteliilor incarcate cu agent de stingere pentru termen lung. O depozitare pentru perioade mari de timp a buteliilor incarcate, poate conduce la accidente grave, de aceea in cazul dezafectarii instalatiei pentru stins incendii se vor lua masuri de golire a buteliilor si casarea lor.