Verificare instalatie


In Normativ P 118/2 și P 118/3 se prevede faptul că cel puțin anual se va face o verificare tehnica a instalației / instalațiilor pentru stins incendii detinute. In conformitate cu prevederile Normativului această verificare trebuie sa se faca de către o persoană juridică autorizată, și nu exclude obligația beneficiarului instalației (prin persoana desemnată în acest scop) de a efectua verificările periodice (săptămânale, lunare, trimestriale) in conformitate cu programul stabilit și înmânat de executantul instalației.

Organizarea acestei verificari este in sarcina beneficiarului și are menirea de a stabili dacă asupra instalației au avut loc intervenții, modificări, defecțiuni, neetanșeități care ar putea să o facă nefunctionala.

O descriere detaliată a verificarilor recomandate pentru fiecare tip de instalație pentru stins incendii se găsește în Normativ P118/2 și P118/3.

 

Verificare instalatie

Verificarea periodica a instalatiilor pentru stins incendii


Se recomanda, in măsura în care este posibil, ca verificarea anuala sa fie făcută de producătorul instalației, însă acest lucru nu este obligatoriu, verificarea periodica, poate fi făcută de orice persoană autorizată care are experiență pe tipul de instalație verificat.

In general la verificarea anuala se stabilesc următoarele aspecte importante:

 • dacă s-au făcut modificări de structură la incinta protejata, fata de situația proiectata;
 • dacă duzele de deversare și detectorii de fum / temperatura sunt obstrucționați sau furnizează erori;
 • dacă centrala de detecție, alarmare și comanda stingere este funcțională sau prezintă defecte.
 • dacă cilindri cu agent de stingere prezintă pierderi de presiune;
 • dacă cilindri sunt in scadență;
 • dacă componentele instalației sunt conectate corect, sau prezintă defecțiuni sau intervenții asupra lor.
 • dacă sistemul de fixare a suferit modificări în timp;
 • dacă traseul de țeavă a suferit deformări sau este fixat corect fără a avea alte prinderi pe el;
 • existența registrului de control și evidența al evenimentelor ce privesc instalația;
 • existența instrucțiunilor de operare in caz de mentenanță, lucrări în zona protejată, alarma, incendiu;
 • masuri ce s-ar impune în caz că există defecte sau neconformitati;

Echipamentul de detecție și comanda stingere aferent instalației pentru stins incendii, verifica in permanență starea componentelor conectate și continuitatea cablurilor conectate. Acest lucru este stabilit tot prin Normativ. Deci eventuale defecțiuni ale componentelor sau ale cablurilor vor fi afișate pe panoul de control al centralei.